Krynauw Boerdery lei deur ’n voorbeeld te stel van sterk sakevernuf en die begeerte om ’n diverse reeks seldsame en eksotiese wild te produseer.

Krynauw Boerdery bestaan uit ’n konsortium sakevennote, vriende en familielede.
Ons sterk band en grondige sakebeginsels het dit vir dié boerderyonderneming moontlik gemaak om vinnig tot ’n teler van uitstekende seldsame en eksotiese wildspesies te ontwikkel. Die hoofingesteldheid op die vier plase, wat oor 2 500 hektaar strek, is op diversiteit. By Krynauw Boerdery plaas ons die klem in die teling van diere nog altyd op kwaliteit eerder as kwantiteit. Daarom is die doel nie om die grootste te wees nie, maar eerder om as een van die beste wildstelers uit te staan.

Geskiedenis

Wim en Sam Krynauw besit twee plase. Die Beaufort-plaas is by Thabazimbi geleë en is 1 100 ha groot. Die tweede plaas is by Lindleyspoort geleë en is 712 ha groot. Ons het al 7 jaar in die wildstelingsbedryf geniet. Om met diere te werk en te teel is van kleins af ons passie. Dit was nog altyd ons ambisie om ons sterk familieband te kombineer met die vreugde om plase te besit en met diere te werk. Ons het 10 werknemers en boer met 10 spesies. Ons is by WRSA geaffilieer.

Filosofie

Wildsteling moet jou passie wees. Dit moet deel van jou gene vorm om werklik geniet te word. Dit verenig twee broers en gesinne. En dit dra baie tot natuurbewaring by.